Grażyna Lesyng-Pawłowska, specjalista neurolog

GRAŻYNA LESYNG-PAWŁOWSKA

specjalista neurolog
start | > życiorys < | praca | zdjęcia | kontakt


Stetoskop Urodziłam się w 1955 r. w Kutnie. Tu ukończyłam I Liceum Ogólnokształcące im. H. Dąbrowskiego.

Zgodnie ze swoimi zainteresowaniami wybrałam studia na Akademii Medycznej w Łodzi. Dyplom otrzymałam w 1982 r. Wówczas rozpoczęłam swoją drogę zawodową, począwszy od Szpitala Miejskiego w Kutnie, gdzie pracowałam do 1990 r.

Następnie rozpoczęłam pracę w SPZZOZ w Gostyninie, gdzie pracowałam do 31 października 2007 r.

Od 1 listopada 2007 r. pełnię obowiązki ordynatora Oddziału Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.

Specjalizację I i II stopnia z neurologii zdobyłam w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku, cały czas utrzymując ścisłe kontakty z Kliniką Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Warszawie-Bródno pod kierownictwem pani prof. Barbary Stoińskiej-Kuś, a następnie pani dr Danuty Filipczak.

Od 1995 r. byłam ordynatorem Oddziału Neurologii I Rehabilitacji w Gorzewie k. Gostynina, który zorganizowałam w 1994 r. Jednostką nadzorującą merytorycznie naszą pracę jest Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie z konsultantem regionalnym panią prof. Danutą Ryglewicz.

Przez cały okres życia zawodowego dokształcam się na szkoleniach organizowanych przez CMKP i Polskie Towarzystwo Neurologiczne. Zdobyłam umiejętność opisywania badań EEG i badań dopplerowskich.

Korzystając z wielu możliwości nauki staram się pogłębiać swoją wiedzę neurologiczną, którą wykorzystuję na co dzień w pracy szpitalnej i ambulatoryjnej na rzecz pacjentów, jak i młodszych kolegów, którym przekazuję zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną.

W Oddziałach, w których pracowałam i pracuję, pacjenci są traktowani z szacunkiem i powagą, a obserwacja, diagnoza i leczenie odbywają się w przyjaznej atmosferze.

Poza pracą zawodową, swój czas poświęcam mojej rodzinie, która wspiera mnie duchowo, dodając siły do dalszych działań.


telefon:
+48 502 517 877
Płock
Kutno
Gostynin
email:
grazyna@neurolog.kutno.pl
______
Projekt © Mariusz Stępień